Proces produkcji - Nawęglanie

ETAP 1

NAWĘGLANIE

 

nawęglanie

Nawęglanie Elektrociepłowni Wrocław

Na terenie nawęglania gromadzone jest paliwo, które wykorzystuje się do produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Węgiel kamienny jest układany na specjalnie przygotowywanej hałdzie, która ma długość 400 m, szerokość 70 m, a jej wysokość może osiągnąć nawet 22 m.

Plac może pomieścić 320 tys. ton węgla.

 

port

Transport węgla

Węgiel do elektrociepłowni wrocławskiej transportowany jest drogą wodną i kolejową.

Na nabrzeżu umiejscowione są specjalne urządzenia służące do rozładunku zarówno z barek, jak i wagonów. Z hałdy w porcie nad Odrą węgiel transportowany jest taśmociągami do zasobników przykotłowych. Trasa, którą przebywa ma ponad 1,5 km. Długość wszystkich przenośników taśmowych węgla wynosi 3,8 km.

Prawo energetyczne zobowiązuje producentów energii do gromadzenia zapasu paliwa w ilości, zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła na minimum 30 dni.

 

zuraw

Żurawie do rozładunku węgla

Na terenie nawęglania pracują 3 żurawie, które służą do rozładunku węgla. Rozładowanie jednej barki pełnej węgla zajmuje pracownikom około 2 h.

halda

Układanie węgla

Hałda węglowa składa się z kilku warstw, a kolejne zrzuty węgla są dokładnie rozprowadzane przez pracujące na hałdzie spycharki i zagęszczane za pomocą specjalnych walców.

produkty

Uboczne produkty spalania

Na terenie portu Elektrociepłowni Wrocław znajduje się instalacja do odbioru ubocznych produktów spalania, takich jak żużle i popioły, które są wykorzystywane m.in. w budownictwie drogowym.

Takie produkty w skrócie nazywamy UPS’ami.