Inwestycja dla dobra miasta

Inwestycje prośrodowiskowe

Inwestycje prośrodowiskowe

Dzięki budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin  pięciokrotnie ograniczona została emisji tlenków siarki  i trzykrotnie emisja tlenków azotu do atmosfery. W ten sposób spełnione zostały nowe, restrykcyjne unijne normy, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Instalacja odsiarczania redukuje tlenki siarki ze skutecznością przewyższającą 95%. Sprawność instalacji odazotowania sięga 80%.

Wykonawcami robót byli: dla instalacji odsiarczania konsorcjum Rafako – PBG, dla instalacji odazotowania konsorcjum Fortum Power and Heat Oy - Instal Kraków S.A.

Inwestycja w instalację odsiarczania i odazotowania spalin wyniosła ponad 330 mln zł. Projekt był realizowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich.  

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, a została  zakończona  w grudniu 2015 roku.

Inwestycje zrealizowane we Wrocławiu były częścią programu ukierunkowanego na dostosowanie do unijnych norm środowiskowych i podniesienie efektywności jednostek wytwórczych Grupy EDF w Polsce (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Rybnik). Ich wartość wyniosła w sumie ponad 3 mld złotych (800 mln euro).

 

Inwestycje prośrodowiskowe
komin

Nowy komin

Wysokość nowego komina to 115 metrów. Jest on postawiony na absorberze o wysokości 42 metrów, a sam przewód kominowy ma 73 metry. Komin został wykonany z tworzywa FRP (fiber-reinforced polimer), które gwarantuje m.in. antykorozyjność. Został przywieziony do Wrocławia w 20 elementach wyprodukowanych w Krakowie. Każdy z nich miał średnicę wynoszącą 6,5 m i wysokość 3,8 m.

Przy jego budowie wykorzystano technologię budowy od góry. Oznacza to, że odcinek zamontowany jako pierwszy poprzez „wypychanie” docelowo jest elementem ostatnim (znajduje się na górze komina). Montaż jednego elementu komina zajmował średnio ok. 3 dni.

ekologia

Pięciokrotne ograniczenie emisji tlenków siarki

Trzykrotne ograniczenie emisji tlenków azotu

Spełnienie nowych zaostrzonych norm europejskich

Bezpieczeństwo dostaw ciepła

Ile ziemi trzeba było usunąć, by wybudować instalacje odsiarczania i odazotowania?

By stworzyć wykop pod budowę instalacji odsiarczania robotnicy musieli usunąć 15 tys. metrów sześciennych ziemi. Natomiast podczas przygotowywania terenu pod budowę instalacji odazotowania i wyburzania niepotrzebnych zabudowań wywieziono 500 m3 gruzu i ziemi.

Ile materiałów zużyto do budowy obu instalacji?

Przy budowie zużytych zostało 3,9 tys. metrów sześciennych betonu oraz 650 ton stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej.  Dla porównania do wybudowania mostu Grunwaldzkiego było potrzebne dwa razy mniej stali.

Jak długo realizowana była inwestycja?

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, a została  zakończona  w grudniu 2015 roku, tak, aby od 1 stycznia 2016 r. elektrociepłownia spełniała nowe unijne normy emisji.

Ile kosztowała inwestycja?

Koszt inwestycji w instalację odsiarczania i odazotowania spalin wyniósł  330 miliony złotych. Projekt był  realizowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich.

Ile metrów ma nowy komin?

Nowy komin ma 115 metrów, jest niższy od pozostałych dwóch kominów Elektrociepłowni Wrocław.

Czy postawienie tak wysokiej budowli, jak nowy komin elektrociepłowni, wymagało pozyskania specjalnej zgody?

Jak każdy tego typu wysoki obiekt, nowy komin elektrociepłowni został wyposażony w instalacje oświetleniową i został zgłoszony do Instytutu Lotnictwa, który udzielił wymaganej prawem akceptacji.

Ile kominów jest potrzebnych w Elektrociepłowni Wrocław po uruchomieniu instalacji DeSOx i DeNOx?

Po uruchomieniu nowych instalacji odsiarczania i odazotowania we Wrocławiu działa tylko jeden komin. Dla zachowania bezpieczeństwa stałych dostaw ciepła, np. podczas prac serwisowych, czasowo może być uruchomiony najwyższy komin. W październiku 2017 r. komin H-120 został rozebrany.

Jak nowe instalacje wpływają na stan powietrza we Wrocławiu?

Dzięki inwestycjom do atmosfery trafia znacznie mniej substancji produkowanych podczas spalania. Emisja tlenków siarki zmniejszyła się aż pięciokrotnie, zaś tlenków azotu – trzykrotnie. Tym samym powietrze we Wrocławiu jest czystsze.

W jaki sposób instalacja odsiarczania oczyszcza powietrze z tlenku siarki?

Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem tzw. metody mokrej wapienno-gipsowej, w wielkim zbiorniku nazywanym absorberem. Tam emisje z kotłów elektrociepłowni są przemywane wodną zawiesiną zawierającą węglan wapnia, która reaguje z dwutlenkiem siarki i tworzy siarczyn wapnia. Ten pod wpływem kolejnych procesów przetwarzany jest w uwodniony siarczan węglowy, czyli po prostu gips. Oczyszczone spaliny są kierowane do komina.

W jaki sposób instalacja odazotowania ogranicza emisję tlenku azotu?

Proces odazotowania w elektrociepłowni jest prowadzony dwoma metodami. Pierwsza dotyczy kotła K-1. To odazotowanie metodą niekatalityczną (SNCR), która wykorzystuje wodny roztwór mocznika reagujący z tlenkiem azotu i neutralizującym go w temperaturze między 85  a 110 stopni Celsjusza.

Druga metoda, którą wykorzystano na kotłach K-2 i K-3, to metoda katalityczna (SCR) polegająca na wprowadzeniu roztworu amoniaku, który mieszaniny tlenku azotu redukuje m.in. do azotu atmosferycznego.