Profil działalności

 

4
Zakłady produkcyjne
420
MW
Łączna moc elektryczna
1235
MW
Łączna moc cieplna

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A. składa się z 4 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 420 MW i cieplnej 1 234,65 MW. 

KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej  w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu udaje się nam realizować wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych dziś rodzajów energii. Ma to ogromne znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej, w której zlokalizowane są nasze zakłady.

Poznaj proces produkcji

 

Urządzenia wytwórcze KOGENERACJI S.A.

Elektrociepłownia Wrocław (305 MW mocy elektrycznej + 812 MW mocy cieplnej):

 • blok ciepłowniczy BC-50 (55 MW mocy elektrycznej + 116 MW mocy cieplnej)
 • 2 bloki ciepłownicze BC-100 (125 MW mocy elektrycznej + 208 MW mocy cieplnej każdy)
 • 2 kotły wodne WP-120 (140 MW mocy cieplnej każdy)

Elektrociepłownia Czechnica (110 MW mocy elektrycznej + 247 MW mocy cieplnej):

 • 2 kotły OP-130 (98,5 MW mocy cieplnej każdy)
 • 1 kocioł OP-130 (71,0 MW mocy cieplnej)
 • 1 kocioł fluidalny BFB – 100% biomasy (75,9 MW mocy cieplnej)
 • 2 turbozespoły (55 MW mocy elektrycznej + 123,5 MW mocy cieplnej każdy)

Elektrociepłownia Czechnica 2 (152 MW mocy cieplnej):

 • 4 kotły gazowe (38 MW mocy cieplnej każdy)

Elektrociepłownia Zawidawie (5 MW mocy elektrycznej + 23,65 MW mocy cieplnej):

 • 2 kotły gazowe (9,3 MW mocy cieplnej każdy)
 • agregat kogeneracyjny (3 MW mocy elektrycznej + 2,55 MW mocy cieplnej)
 • agregat kogeneracyjny (1 MW mocy elektrycznej + 1,2 MW mocy cieplnej)
 • agregat kogeneracyjny (1 MW mocy elektrycznej + 1,2 MW mocy cieplnej)
 • panele solarne (0,1 MW mocy cieplnej).

 

Dane Spółki

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

NIP: 
896-000-00-32

REGON: 
931020068

Kapitał zakładowy: 
74 500 000 zł, w całości wpłacony

KRS: 
0000001010

Adres siedziby Spółki: 
ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław