EC Czechnica 2

 

Kluczowe dane

Blok gazowo-parowy wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową i akumulatorem ciepła

315
MWt
Moc cieplna (dzisiaj 247 MWt)
179
MWe
Moc elektryczna (dzisiaj 100 MWe)

 

Wyniki badania opinii mieszkańców gminy Siechnice

 

Informacje prasowe

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła umowę ramową oraz kontrakty indywidualne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na dostawy gazu. Zakontraktowany surowiec będzie zasilał 10 jednostek wytwórczych GK PGE.

Czytaj więcej

Gotowy jest fundament turbiny parowej na placu budowy Nowej EC Czechnica. Rozpoczyna się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym czterech kotłów szczytowo-rezerwowych. Budowa gazowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem to priorytetowa inwestycja Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi
1 mld 160 mln zł.

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Burmistrzem Siechnic umowę określającą zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach.

Czytaj więcej