W Siechnicach dobiega końca budowa nowej ekologicznej elektrociepłowni. Obiekty starej ciepłowni będą rewitalizowane na potrzeby mieszkańców

25.08.2023

Prace na placu budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach realizowanej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE są już bardzo zaawansowane. Jednocześnie przygotowywany jest projekt rewitalizacji działającej nadal elektrociepłowni węglowej, którego celem jest zachowanie dorobku poprzednich pokoleń – infrastruktury z połowy XX w. oraz zabytkowych budynków z końca XIX w.
i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkanców.

 

Budowa nowej jednostki produkcyjnej opartej na paliwie gazowym wpisuje się w proces dekarbonizacji realizowany w spółkach Grupy PGE i przyczyni się do planowanego przez KOGENERACJĘ  znaczącego obniżenia poziomu emisji CO2.

Nowa niskoemisyjna inwestycja będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę  w 2024 r. Dzięki zasilaniu gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton, to jest o 61 procent. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (dzisiaj 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe). W ostatnich tygodniach w ramach planu rozruchu instalacji uruchomione zostały cztery niskoemisyjne kotły szczytowo-rezerwowe, odbyło się też pierwsze wyprowadzenia ciepła.

- PGE Energia Ciepła to najszybciej transformujący się w kierunku niskiej i zerowej emisji podmiot funkcjonujący na rynku ciepła w Polsce. Zrealizowaliśmy już projekty inwestycyjne o wartości 3,5 mld zł, w fazie realizacji jest 9 projektów inwestycyjnych o wartości 5,3 mld zł, a 15 projektów inwestycyjnych o wartości ok. 4,5 mld zł jest w przygotowaniu. Jednym z kluczowych projektów jest budowa nowej elektrociepłowni gazowej w Siechnicach, która zastąpi wiekowy zakład oparty na węglu. Nasza inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców
i zapewni im bezpieczeństwo cieplne w kolejnych latach
– mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak zapewnia Dominik Wadecki, prezes zarządu KOGENERACJI, budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach jest jednym z najważniejszych projektów PGE Energia Ciepła.

 - Nasza inwestycja oparta na najlepszej dostępnej technologii zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw oraz czystsze powietrze dla mieszkańców. Po uruchomieniu nowej elektrociepłowni do atmosfery trafi 55 procent mniej tlenków azotu, 80 procent mniej tlenków siarki i 20 procent mniej pyłów – wyjaśnia Dominik Wadecki.

Równie istotne co wdrażanie nowoczesnych technologii są działania na rzecz zachowania, rewitalizacji i przyszłego udostępnienia lokalnej społeczności obszaru historycznej zabudowy obecnej siechnickiej elektrociepłowni. Nada to impuls do gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju tego miejsca.

 

- Mamy ogromny szacunek dla historycznego dorobku poprzednich pokoleń, dlatego nie dopuścimy do tego, aby te historyczne budynki uległy zniszczeniu wraz z zamknięciem starej elektrociepłowni. Naszym celem jest taka rewitalizacja zabytkowej infrastruktury, aby służyła lokalnej społeczności przez kolejne dziesięciolecia, będąc impulsem do rozwoju lokalnej gospodarki i kultury – powiedział  Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dla KOGENERACJI kluczowa jest w tej kwestii współpraca z władzami Gminy Siechnice.
W 2019 r. Burmistrz Gminy Siechnice i Prezes KOGENERACJI podpisali list Intencyjny, w którym zadeklarowali wolę zaangażowania się w opracowanie założeń przedsięwzięcia oraz w pozyskanie interesariuszy zewnętrznych, w tym partnerów projektu. Kolejnym krokiem na drodze do rewitalizacji zabytkowych obiektów było podpisanie w 2020 r. umowy z Politechniką Wrocławską na realizację historyczno-architektoniczno-konserwatorskiego studium obiektów siechnickiego zakładu. Rok później studenci Wydziału Architektury tej uczelni wzięli udział w konkursie na najlepsze propozycje zagospodarowania obiektów po EC Czechnica. Wśród nich pojawiły się pomysły na budowę aquaparku, hotelu czy też centrum multimedialnego.

25 sierpnia br. na placu budowy EC Czechnica-2 odbyło się uroczyste podpisanie umowy powołującej spółkę „Siechnice Nowa Energia” z udziałem reprezentantów władz państwowych oraz lokalnych, przedstawicieli PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła i KOGENERACJI. Jej zadaniem ma być nadzór nad rewitalizacją i nadanie kompleksowi przemysłowemu po jego zamknięciu nowych funkcji gospodarczych, naukowych, społecznych i kulturalnych.

- Mamy świadomość tego, że historyczny dorobek poprzednich pokoleń należy traktować z szacunkiem i wyciągnąć z niego to, co najlepsze i na czym możemy się wzorować. Dlatego z ogromną estymą spoglądamy dziś na kominy starej EC Czechnica. Naszą ambicją jest to, by wykorzystać istniejącą zabytkową infrastrukturę starej elektrociepłowni dla dobra lokalnej społeczności – dodał Wojciech Dąbrowski.

Reprezentujący Gminę Siechnice burmistrz Milan Ušák podkreślił: Gmina Siechnice, jako społeczność, stoi przed wyzwaniem, jakim jest zachowanie dziedzictwa materialnego i przemysłowego starej elektrociepłowni Czechnica. Mam nadzieję, że nasza wspólna praca będzie częścią fundamentu dla przyszłej roli i funkcji tego historycznego obiektu, z którego korzystać będą nie tylko mieszkańcy Siechnic. Miejsce to, dzięki temu, że nada mu się nowe życie, będzie miało szansę stać się wizytówką naszej gminy w skali regionu i całego kraju.