Informacje prasowe

Na ręce Komendanta Miejskiego PSP, st. bryg. Piotra Znamirowskiego KOGENERACJA S.A. przekazała specjalistyczny sprzęt dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Ołbińskiej we Wrocławiu. Podarowane elektronarzędzia będą wykorzystywane przez ratowników podczas działań w trudnych i wymagających warunkach.

Czytaj więcej

Nowa kotłownia szczytowo-rezerwowa została już oddana do eksploatacji. To kolejny ważny etap inwestycji realizowanej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Mamy ciepło i potrafimy się nim dzielić. Ogrzewamy szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej w trzynastu miastach, w których działają elektrociepłownie PGE Energia Ciepła. W 2023 roku kwota wsparcia udzielonego w programie „Dzielimy się ciepłem” wyniesie pół miliona złotych.

Czytaj więcej

Grupa PGE jednoznacznie negatywnie ocenia działania Polimex Mostostal S.A., które można zakwalifikować  jako de facto zerwanie procesu mediacyjnego i rozpoczęcie konfrontacji sądowej w sprawie podwyższenie wynagrodzenia za realizację elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Działanie Polimex Mostostal S.A. ma znamiona pozorowania rozmów mediacyjnych i jest świadomym oraz  jaskrawym naruszeniem zasad współżycia społecznego, co jednoznacznie wskazuje na działanie w złej wierze.

Czytaj więcej

Informujemy, że dzisiaj w godzinach 8.00 – 13.00 na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. realizowane będą niezbędne prace konserwacyjne na instalacji odsiarczania spalin.

Czytaj więcej

Na liście beneficjentów drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znalazła się Gmina Siechnice, która złożyła wniosek o dofinansowanie prac przygotowujących do zagospodarowania historycznego obiektu siechnickiej elektrociepłowni.

Czytaj więcej

Gdy zapada noc, ściany się budzą…. 23 września, już po raz piąty, na sześciu gigantycznych ekranach na wrocławskim Nadodrzu pojawiło się siedemdziesiąt pięć prac artystów z całego świata. KOGENERACJA S.A. była jednym z mecenasów tego wydarzenia.

Czytaj więcej

W ramach inwestycji realizowanej w Siechnicach przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zakończono montaż mechaniczny ważnego elementu przyszłej infrastruktury produkcyjnej. Akumulator ciepła pozwoli na efektywne wykorzystanie energii cieplnej wyprodukowanej przez nowoczesną elektrociepłownię gazową EC Czechnica-2.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła za II kwartał 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 65 mln zł oraz zysk netto w wysokości 13 mln zł.
  • W II kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 551 GWh energii elektrycznej i 1 898 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 207 GWh energii elektrycznej i 1 696 TJ ciepła.
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 6 miesiącach 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 379 mln zł oraz zysk netto w wysokości 228 mln zł.
  • W I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 1 377 GWh energii elektrycznej i 6 174 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 619 GWh energii elektrycznej i 5 463 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Od września na terenie będącym własnością Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, działa Fundacja HORYZONT, która opiekuje się dziećmi wymagającymi terapii wczesnego wspomagania rozwoju.

Czytaj więcej