W historycznych murach wrocławskiej elektrowni na nowo ruszy produkcja ciepła i energii elektrycznej

27.02.2024

Do 2030 roku na terenie KOGENERACJI, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomione zostaną nowe urządzenia produkcyjne w technologiach nisko- i zeroemisyjnej. W tym celu spółka wykorzysta nieeksploatowane obecnie historyczne budynki produkcyjne dawnej elektrowni, wybudowane na początku XX wieku, które znajdują się na terenie funkcjonującej EC Wrocław. Działania te nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale też zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców na najbliższe lata.

 

Na wniosek KOGENERACJI, w lutym br., w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Wrocławia dokonana została zmiana. Dzięki niej możliwa będzie realizacja kluczowej dla EC Wrocław inwestycji, która pozwoli na całkowite odejście od węgla do 2030 roku w usytuowanej w centrum miasta elektrociepłowni, zapewniając tym samym mieszkańcom miasta większy komfort i czystsze powietrze.

Inwestycja będzie polegać na ponownym wykorzystaniu nieeksploatowanych już budynków dawnej elektrowni przy ul. Łowieckiej. Na ich terenie powstaną nowe urządzenia, zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych technologii. Zainstalowane zostaną tam elektrodowe kotły wodne, zasilane gazem agregaty kogeneracyjne, kotły wodne, a także przemysłowe pompy, które przy produkcji ciepła korzystać będą z ciepła wód rzeki Odry. Stanie się ona dolnym źródłem ciepła dla tych urządzeń. Woda oddawana do rzeki będzie schłodzona i napowietrzona, co szczególnie w miesiącach letnich pozytywnie wpłynie na stan flory i fauny.

W 2023 r. KOGENERACJA podpisała z Polską Spółką Gazownictwa umowę na dostawy gazu, które zabezpieczą potrzeby wynikające z wyżej opisanych planów inwestycyjnych. Obecnie w przygotowaniu jest studium architektoniczno-budowlane, które będzie wymagało szczególnych uzgodnień ze służbami konserwatorskimi czuwającymi nad poprawnością adaptacji historycznego zespołu dawnej elektrociepłowni.

Produkcja bez udziału węgla rozpocznie się również w podwrocławskich Siechnicach. W 2024 roku uruchomiona tam zostanie nowa jednostka zasilana gazem, która zastąpi studwudziestoletnią elektrociepłownię węglową.

Z kolei w zasilanej już gazem EC Zawidawie w 2023 roku uruchomiono dodatkowo dwa agregaty kogeneracyjne oraz nową instalację solarną. KOGENERACJA planuje również do 2030 r. zwiększenie mocy tego zakładu, budując nowe jednostki wytwórcze nisko- i zeroemisyjne. Wzrost mocy elektrycznej tej elektrociepłowni jest szczególnie istotny ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie wśród odbiorców wschodniej części Wrocławia, w której realizowane są liczne inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe.