W elektrociepłowni Zawidawie uruchomione zostały nowe agregaty kogeneracyjne

20.12.2023

W należącej do KOGENERACJI elektrociepłowni usytuowanej na wrocławskim Zawidawiu uruchomiono dwa agregaty kogeneracyjne. Dzięki zastosowanej niskoemisyjnej technologii produkcji przyczynią się one do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz do niższego zużycia paliwa przy tej samej ilości wytworzonej mocy.

 

Oddane do eksploatacji agregaty zwiększą moc tego zasilanego gazem zakładu oraz zapewnią mu status efektywnego energetycznie dla systemu ciepłowniczego, którego operatorem jest KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE. Łączna moc elektryczna nowych agregatów wynosi 2,12 MWe. W maju bieżącego roku w tym samym zakładzie uruchomiono nową instalację solarną o łącznej powierzchni paneli 160 m2 i mocy cieplnej osiągalnej 101 kWt. Wzrost mocy elektrycznej tej jednostki jest szczególnie istotny ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie wśród odbiorców wschodniej części Wrocławia, w której realizowane są liczne inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe.

Wrocławska elektrociepłownia zmniejszy oddziaływanie na środowisko naturalne zgodnie z przyjętym przez Grupę PGE Planem Dekarbonizacji, według którego od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach należących do PGE Energia Ciepła, będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych. Do 2026 r. KOGENERACJA planuje obniżenie poziomu emisji CO2 o 15 procent.

- Obie inwestycje zrealizowane w EC Zawidawie pozwolą na redukcję emisji CO2 o ponad 14 tysięcy ton rocznie oraz zapewnią mniejsze zużycia paliwa w stosunku do wytwarzanej mocy - podkreśla Dominik Wadecki, prezes KOGENERACJI. - W nasze działania wpisują się sfinalizowane już przedsięwzięcia, jak nowe jednostki na Zawidawiu, inwestycje, które jeszcze się toczą, jak budowa elektrociepłowni gazowej w Siechnicach oraz projekty do realizacji w przyszłości, w tym budowa nowych źródeł na terenie Elektrociepłowni Wrocław – dodaje Dominik Wadecki.

Dodatkowo w lutym br. KOGENERACJA nabyła działkę położoną przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu. Poprzemysłowy teren jest wstępnie  przeznaczony na zabudowę nowych jednostek wytwórczych nisko- i zeroemisyjnych, które będą pracować w ramach położonej w bezpośrednim sąsiedztwie EC Zawidawie.

Inwestycja zrealizowana na Zawidawiu została częściowo sfinalizowana w ramach pożyczki preferencyjnej udzielonej KOGENERACJI w maju br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W efekcie podpisanej wówczas umowy na realizację projektu „Budowa nowych mocy wytwórczych w EC Zawidawie” przyznano spółce 11 mln 185 tys. zł. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Priorytetowego Energia Plus. Całość wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, jakim jest dekarbonizacja ciepłownictwa.

To nie pierwsza umowa z NFOŚiGW dotycząca obszaru Zawidawia. W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.