Informacje prasowe

Do 2030 roku na terenie KOGENERACJI, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomione zostaną nowe urządzenia produkcyjne w technologiach nisko- i zeroemisyjnej. W tym celu spółka wykorzysta nieeksploatowane obecnie historyczne budynki produkcyjne dawnej elektrowni, wybudowane na początku XX wieku, które znajdują się na terenie funkcjonującej EC Wrocław. Działania te nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale też zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców na najbliższe lata.

Czytaj więcej

Budowana w Siechnicach elektrociepłownia gazowa została podłączona do sieci dystrybucji energii. Inwestycję realizuje Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

W 2023 roku KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, przekazała lokalnym społecznościom w formie darowizn  blisko 400 tysięcy złotych. Dodatkowo spółka zrealizowała projekty sponsoringowe, a sami pracownicy chętnie angażowali się w akcje pomocowe.

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wybudował w 2023 roku 3,3 km nowych sieci i przyłączy. Łączna cieplna moc zamówiona wzrosła o blisko 15 MW.

Czytaj więcej

Od października do końca grudnia 2023 roku w Centrum Kultury Siechnice realizowany był projekt „Ciepłe spojrzenie na Siechnice", którego sponsorem była KOGENERACJA S.A.

Czytaj więcej

W należącej do KOGENERACJI elektrociepłowni usytuowanej na wrocławskim Zawidawiu uruchomiono dwa agregaty kogeneracyjne. Dzięki zastosowanej niskoemisyjnej technologii produkcji przyczynią się one do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz do niższego zużycia paliwa przy tej samej ilości wytworzonej mocy.

Czytaj więcej

Informujemy, że dzisiaj, w godzinach popołudniowych w elektrociepłowni w Siechnicach nastąpiło tymczasowe obniżenie temperatury grzania.

Czytaj więcej

19 listopada we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia odbył się koncert z cyklu „Rzeczpospolita śpiewająca", którego głównym sponsorem była KOGENERACJA S.A. Wydarzenia z tego cyklu, od kilku już lat z okazji Dnia Niepodległości organizuje Fundacja Mathesianum.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 37 mln zł oraz stratę netto w wysokości 6 mln zł.
  • W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 481 GWh energii elektrycznej i 831 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 117 GWh energii elektrycznej i 742 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Na ręce Komendanta Miejskiego PSP, st. bryg. Piotra Znamirowskiego KOGENERACJA S.A. przekazała specjalistyczny sprzęt dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Ołbińskiej we Wrocławiu. Podarowane elektronarzędzia będą wykorzystywane przez ratowników podczas działań w trudnych i wymagających warunkach.

Czytaj więcej