EC Czechnica 2

 

Key figures

Gas and steam power unit with a peak and reserve boiler plant and heat accumulator

315
MWt
Thermal power (today 247 MWt)
179
MWe
Electric power (100 MWe today)

 

Results of the survey of the Siechnice commune residents

 

Press releases

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła umowę ramową oraz kontrakty indywidualne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na dostawy gazu. Zakontraktowany surowiec będzie zasilał 10 jednostek wytwórczych GK PGE.

Read more

Gotowy jest fundament turbiny parowej na placu budowy Nowej EC Czechnica. Rozpoczyna się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym czterech kotłów szczytowo-rezerwowych. Budowa gazowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem to priorytetowa inwestycja Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Read more

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi
1 mld 160 mln zł.

Read more

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Burmistrzem Siechnic umowę określającą zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach.

Read more