Zasięg i stan sieci ciepłowniczej

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.Nr 16 z 2007r, poz.92), KOGENERACJA S.A. przekazuje niniejszym informację techniczną o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej. 

KOGENERACJA S.A posiada własne sieci ciepłownicze oraz przyłącza ciepłownicze na terenie Wrocławia i Gminy Siechnice. 

Zakres stosowanych średnic rurociągów od DN 25 do DN 500. 
Łączna długość sieci ciepłowniczych wynosi około 59 km. 

Podział według technologii wykonania:

  • sieci ciepłownicze w technologii preizolowanej 94%, 
  • sieci ciepłownicze w technologii tradycyjnej     6%.

Bieżący stan sieci ciepłowniczej określono jako dobry.
Poniżej przedstawiono schematy poglądowe sieci ciepłowniczych.
 

Sieć ciepłownicza Zakrzów
sieć ciepłownicza Gminy Siechnice