Informacje o przerwach w dostawie ciepła

09.02.2024

Awaria

Około 08:00 Elektrociepłownia Czechnica została wyłączona z eksploatacji wskutek awarii zasilania w należącym do TAURONU dystrybutorze energii elektrycznej. Awaria została już usunięta, obecnie trwa przywracanie Elektrociepłowni do pracy, pełne parametry zostaną osiągnięte w godzinach popołudniowych.

Czytaj więcej
24.01.2024

Awaria

W związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie ciepła w Siechnicach i Św. Katarzynie
dnia 24.01.2024r. od godz. 11:30 i potrwa ok. 6 godzin.

Czytaj więcej