Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci online

 • Dane wnioskodawcy
 • Dane obiektu
 • Zapotrzebowanie
 • Podsumowanie

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

Adres siedziby

Dane osoby upoważnionej przez wnioskodawcę

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB,Format: pdf, x-pdf, jpeg

Dane obiektu

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB,Format: pdf, x-pdf, jpeg

Zapotrzebowanie ciepła (Zamówiona moc cieplna)

 


 

Planowany termin poboru ciepła

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych udostępnionych w powyższym formularzu jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-220), przy ulicy Łowieckiej 24, zwany dalej Spółką

 • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Karol Sońta, kontakt: e-mai
[...] Rozwiń

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych udostępnionych w powyższym formularzu jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-220), przy ulicy Łowieckiej 24, zwany dalej Spółką

 • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Karol Sońta, kontakt: e-mail: odo@kogeneracja.com.pl, www.kogeneracja.com.pl lub Inspektor Ochrony Danych, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
 • Udostępnione Spółce informacje, w tym dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, bądź podjęcia działań w związku z przekazaną informacją lub wniesionym żądaniem
 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2 w przypadku gdyby sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył obowiązujące przepisy
 • Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi lub podjęcia innych działań w związku z Pani/Pana żądaniem lub przekazaną informacją i mogą być one przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi lub zakończenia sprawy, chyba że informacje te będą mogły posłużyć jako dowód w sprawach związanych z ustaleniem lub potwierdzeniem faktów
 • Podanie Spółce danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów. 
Zwiń