Program wsparcia w przyłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Wrocławia, w celu poprawy ich efektywności energetycznej na rok 2024

Przyłączenie do sieci

Wrocław

Wrocław - Zawidawie

Siechnice i Święta Katarzyna

Oświadczenia dla odbiorców uprawnionych, w rozumieniu zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Tabela regulacyjna dla systemu ciepłowniczego KOGENERACJI S.A. na sezon grzewczy 2023/2024 obowiązująca od 1 października 2023 r.

Tabela-Regulacyjna-dla-systemu-cieplowniczego-KOGENERACJI-S-A-na-sezon-grzewczy-2023-2024-obowiazujaca-od-1-pazdziernika-2023-r.pdf

E-faktura

Dbając o zrównoważony rozwój, zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznej faktury. Jest to całkowicie bezpieczna i przyjazna środowisku forma otrzymywania dokumentów płatniczych, bez konieczności ich drukowania.

E- faktura to wygodny i bezpieczny odpowiednik dokumentu w formie papierowej.

Każda faktura w formie elektronicznej wystawiona przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest oznaczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację jej wystawcy oraz gwarantującym  integralność oraz autentyczność e-faktury. Tym samym zapewnione jest bezpieczeństwo podatkowe: e-faktura z kwalifikowanym podpisem elektronicznym to dokument równie ważny i niepodważalny jak faktura papierowa.

Czas oczekiwania na faktury jest krótki, gdyż faktury w formie elektronicznej są przesyłane bezpośrednio na wskazany adres e-mail. Dzięki szybszemu otrzymywaniu faktur od dostawcy sprawniej przebiega proces zamykania okresów finansowych. Ponadto zyskają Państwo więcej czasu na uregulowanie płatności z faktury, co pozwoli zaoszczędzić dodatkowych kosztów związanych z naliczanymi odsetkami.

E-faktura jest ekologiczna i pozwala ograniczyć zużycie papieru. Wybierając e-faktury chronimy środowisko naturalne.

Jak uruchomić usługę ?

– wypełnij druk zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej:

  • Podaj imię i nazwisko oraz dokładny adres , podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają nazwę firmy, NIP oraz jej adres.
  • Podaj imię i nazwisko, numer telefonu, osoby do kontaktu,
  • Wpisz adres e-mail Nabywcy/odbiorcy faktury,
  • Podpisz czytelnie wypełniony formularz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, przystaw pieczątkę firmową,
  • Przekaż formularz listownie lub osobiście do naszego Biura Obsługi Klienta przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu.

Badanie zadowolenia Klienta

Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na lata 2022-2024