Proces legalizacji ciepłomierzy w gminie Siechnice w roku 2024

09.05.2024

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675), KOGENERACJA S.A. w roku 2024 r. będzie przeprowadzała u odbiorców ciepła na terenie gminy Siechnice proces legalizacji ciepłomierzy zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675), KOGENERACJA S.A. w roku 2024 r. będzie przeprowadzała u odbiorców ciepła na terenie gminy Siechnice proces legalizacji ciepłomierzy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Proces legalizacji będzie polegał na demontażu ciepłomierza i jednoczesnym montażu ciepłomierza tymczasowego. Po powrocie z legalizacji nastąpi ponowny montaż zalegalizowanego urządzenia. Czynności powyższe będzie wykonywała firma Veolia Zachód Sp. z o.o., która działa w ramach umowy na eksploatację systemu ciepłowniczego KOGENERACJI S.A. na terenie gminy Siechnice.