Dostęp elektroniczny do informacji dla odbiorców końcowych

23.04.2021

Informujemy, że KOGENERACJA S.A. od dnia 26 kwietnia 2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym na ich wniosek (przesłany pisemnie lub drogą mailową) możliwość dostępu drogą elektroniczną do informacji w zakresie rozliczeń wynikających z faktur wystawianych przez Spółkę oraz do faktur elektronicznych. 

Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej bok@kogeneracja.com.pl

Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu drogą elektroniczną udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: 71 323 83 33.