Kontakt

Klient

Znajdziesz go na fakurze oraz emailu od KOGENERACJA S.A.

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych udostępnionych w powyższym formularzu jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-220), przy ulicy Łowieckiej 24, zwany dalej Spółką

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Karol Sońta, kontakt: e-mail:

[...] Rozwiń

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych udostępnionych w powyższym formularzu jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-220), przy ulicy Łowieckiej 24, zwany dalej Spółką

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Karol Sońta, kontakt: e-mail: odo@kogeneracja.com.pl, www.kogeneracja.com.pl lub Inspektor Ochrony Danych, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

Udostępnione Spółce informacje, w tym dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, bądź podjęcia działań w związku z przekazaną informacją lub wniesionym żądaniem

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2 w przypadku gdyby sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył obowiązujące przepisy

Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi lub podjęcia innych działań w związku z Pani/Pana żądaniem lub przekazaną informacją i mogą być one przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi lub zakończenia sprawy, chyba że informacje te będą mogły posłużyć jako dowód w sprawach związanych z ustaleniem lub potwierdzeniem faktów

Podanie Spółce danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Zwiń

KOGENERACJA S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław


kogeneracja@kogeneracja.com.pl

Zobacz dane Spółki

 

Biuro Obsługi Klienta

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:15

Elektrociepłownia Wrocław
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

+48 71 323 83 33 (kontakt dotyczy tylko Odbiorców ciepła)
+48 71 323 88 44
bok@kogeneracja.com.pl

 

Awarie, usterki, serwisowanie majątku ciepłowniczego

Kontakt dla obszaru Wrocławia oraz Gminy Siechnice

Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Karol Sońta

odo@kogeneracja.com.pl

Kontakt dla mediów

Katarzyna Gruszczyńska

+48 71 32 38 181
+48 667 330 042


biuro.prasowe@gkpge.pl

Kontakt do działów

Departament Nadzoru i Systemów Zarządzania

+48 71 32 38 100
+48 71 32 38 104
+48 71 32 38 954

Departament Finansów

+48 71 32 38 130
+48 71 32 38 954

Departament Techniczny

+48 71 32 38 300
+48 71 32 38 951

Departament Zarządzania Majątkiem i Inwestycjami

+48 71 32 38 208

Departament Bezpieczeństwa i Środowiska

+48 71 32 38 120