Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.4711.24.7.2019.DSł z dnia 9 grudnia 2019 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. na obszarze określonym w posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, tj. na obszarze miasta Wrocławia.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2019 r. nr DEE/399/1276/W/OWR/2019/SS. Koncesja ta dotyczy działalności na terenie miasta Wrocławia.