Aktualności

19 listopada we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia odbył się koncert z cyklu „Rzeczpospolita śpiewająca", którego głównym sponsorem była KOGENERACJA S.A. Wydarzenia z tego cyklu, od kilku już lat z okazji Dnia Niepodległości organizuje Fundacja Mathesianum.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 37 mln zł oraz stratę netto w wysokości 6 mln zł.
  • W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 481 GWh energii elektrycznej i 831 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 117 GWh energii elektrycznej i 742 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Na ręce Komendanta Miejskiego PSP, st. bryg. Piotra Znamirowskiego KOGENERACJA S.A. przekazała specjalistyczny sprzęt dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Ołbińskiej we Wrocławiu. Podarowane elektronarzędzia będą wykorzystywane przez ratowników podczas działań w trudnych i wymagających warunkach.

Czytaj więcej