Aktualności

Tegoroczna zima była dla mieszkańców Wrocławia o 0,9°C cieplejsza niż rok temu. Najniższą średniodobową temperaturę -11°C odnotowano 9  stycznia 2024 roku. Z kolei najwyższa średniodobowa temperatura w tym sezonie zimowym wyniosła 17°C (31 marca 2024 r.). Najchłodniejszym zimowym miesiącem okazał się styczeń (średnia temperatura w tym czasie wyniosła 0,9°C), a najcieplejszym marzec (6,9°C).

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 520 mln zł (2022 r.: 364 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 257 mln zł (2022 r.: 152 mln zł).
  • W 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 2 599 GWh energii elektrycznej i 10 695 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 058 GWh energii elektrycznej i 9 470 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Do 2030 roku na terenie KOGENERACJI, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomione zostaną nowe urządzenia produkcyjne w technologiach nisko- i zeroemisyjnej. W tym celu spółka wykorzysta nieeksploatowane obecnie historyczne budynki produkcyjne dawnej elektrowni, wybudowane na początku XX wieku, które znajdują się na terenie funkcjonującej EC Wrocław. Działania te nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale też zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców na najbliższe lata.

Czytaj więcej