Aktualności

Do 2030 roku na terenie KOGENERACJI, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomione zostaną nowe urządzenia produkcyjne w technologiach nisko- i zeroemisyjnej. W tym celu spółka wykorzysta nieeksploatowane obecnie historyczne budynki produkcyjne dawnej elektrowni, wybudowane na początku XX wieku, które znajdują się na terenie funkcjonującej EC Wrocław. Działania te nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale też zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców na najbliższe lata.

Czytaj więcej

Budowana w Siechnicach elektrociepłownia gazowa została podłączona do sieci dystrybucji energii. Inwestycję realizuje Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

W 2023 roku KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, przekazała lokalnym społecznościom w formie darowizn  blisko 400 tysięcy złotych. Dodatkowo spółka zrealizowała projekty sponsoringowe, a sami pracownicy chętnie angażowali się w akcje pomocowe.

Czytaj więcej