Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 kwietnia 2024 roku i wznowionym po przerwie w dniu 9 maja 2024 roku

15/2024

09.05.2024 13:58

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ), zwołanym na dzień 17 kwietnia 2024 roku i wznowionym po przerwie w dniu 9 maja 2024 roku:

PGE Energia Ciepła S.A.
liczba głosów: 8 652 173,
liczba głosów na NWZ: 8 652 173,
% w ogólnej liczbie głosów: około 58,07%,
% głosów na NWZ: około 75,86%.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień“
liczba głosów: 1 195 792,
liczba głosów na NWZ: 1 195 792,
% w ogólnej liczbie głosów: około 8,03%,
% głosów na NWZ: około 10,49%.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
liczba głosów: 754 281,
liczba głosów na NWZ: 754 281,
% w ogólnej liczbie głosów: około 5,06%,
% głosów na NWZ: około 6,61%.

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
liczba głosów: 746 000,
liczba głosów na NWZ: 746 000,
% w ogólnej liczbie głosów: około 5,01%,
% głosów na NWZ: około 6,54%.

Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wynosi 14 900 000.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-05-09 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-05-09 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu