Roman Nowak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman NOWAK, wykształcenie wyższe, Politechnika Wrocławska, specjalność: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna, w KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) zatrudniony od 1994 r. na następujących stanowiskach: elektroenergetyk Elektrowni Cieplnych (1994 – 1995), elektromechanik AKPiA – sekcja KSAiP – specjalizacja w komputerowym systemie sfery produkcyjnej Master (1995 - 1996 ), specjalista ds. komputerowego systemu automatyki i pomiarów (1996 – 2005), kierownik Sekcji ds. komputerowych systemów automatyki i pomiarów (2005 – 2008), Dyżurny Inżynier Ruchu (2008 – 2011), Kierownik Wydziału Produkcyjnego (2011 – 2015), Dyżurny Inżynier Ruchu od 2016 r.