Krzysztof Kuśmierowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Kuśmierowski jest absolwentem Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Menedżerską - Apsley Business School of London na kierunku Executive Master of Business.

W PGE Energia Ciepła S.A. i PGNiG Termika S.A. zarządzał aktywami wytwórczymi i projektami związanymi z rozwojem ciepłownictwa i kogeneracji, przekształceniami i zmianami procesów biznesowych oraz nadzorował obszar inwestycji i remontów, handlu, optymalizacji produkcji i zakupów. Od lutego 2020 roku w spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego, w którego kompetencjach znajdują się obszary związane z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi i dostawami surowców produkcyjnych, a także handlem, relacjami społecznymi i strategią IT. Od marca 2020 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., a od czerwca 2021 r. był Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych i Prezesem Zarządu w PGE GiEK S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmował się nadzorem menedżerskim, zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, restrukturyzacją i przekształceniami.