Krzysztof Kryg

Krzysztof Kryg

Wiceprezes Zarządu

Pan Krzysztof KRYG jest absolwentem Wydziału Mechaniczno‐Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył Studia podyplomowe „Systemy Zarządzania i Nowe Technologie w Energetyce i Ciepłownictwie” na Politechnice Wrocławskiej. Od 1988 roku jest związany z KOGENERACJĄ S.A. pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze produkcji, remontów, kontroli wewnętrznej i audytu.

W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Produkcji w KOGENERACJI S.A., od 2012 roku kieruje służbami remontowymi w Spółce. W latach 2005 – 2007 był członkiem Rady Nadzorczej KOGENERACJA S.A. z wyboru pracowników.