Grzegorz Wiliński

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiliński, doktor nauk ekonomicznych w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 roku związany zawodowo z sektorem elektroenergetyki, przeważnie w przedsiębiorstwach polskich. W Grupie Kapitałowej PGE odpowiadał w rolach kierowniczych, m.in. za procesy tworzenia strategii, analiz ilościowych, rynku mocy, planowania operacyjno-finansowego i badań rynku.  

Zaangażowany w rozwój sektora, w kierowniczych rolach, również w stowarzyszeniach branżowych: Towarzystwo Obrotu Energią, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polski Komitet Energii Elektrycznej oraz Eurelectric.

Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.