Dominik Wadecki

Dominik Wadecki

Prezes Zarządu

 

 

Pan Dominik Wadecki - absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wyróżnieniem ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Doświadczony menadżer z wieloletnią praktyką i sukcesami zawodowymi w wymiarze operacyjnym i zarządczym. Przez wiele lat (1997-2007) związany z szeroko rozumianym sektorem finansów i bankowości, a od 2008 r. związany z sektorem energetycznym. Realizując funkcję audytora wewnętrznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej badał pełne spektrum działalności spółek należących do Grupy. W 2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a także członka Zarządu PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A.

Doświadczenie menedżerskie zdobywał także w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W swojej wieloletniej praktyce zawodowej odpowiedzialny za: wypracowywanie i wdrażanie strategii i planów inwestycyjnych, strategii handlowych, modeli operacyjnych, modeli zarządzania audytem i ryzykiem. Efektywnie sprawujący nadzór nad kluczowymi projektami inwestycyjnymi. Pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Energa ds. Operacyjnych i Klimatu w latach 2019-2023 odpowiadał za funkcjonalny nadzór nad obszarem innowacji i rozwoju, polityki środowiskowej i regulacyjnej, obszaru ICT. Poprzez operacyjny nadzór nad procesem tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) brał także czynny udział w realizowanym obecnie procesie transformacji sektora energetycznego Polski.