Bogdan Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Bogdan BORKOWSKI - prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji. Adwokat i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym również w zakresie prawa spółek kapitałowych i zagadnień korporacyjnych oraz prawa gospodarczego.

Reprezentował, jako pełnomocnik procesowy spółki z udziałem Skarbu Państwa między innymi takie jak PZU S.A., Enea S.A., PZL Wola S.A. w grupie Bumar sp. z o. o., Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A.

Zasiadał w organach spółek prawa handlowego zarówno w Zarządach (między innymi: pełnił funkcję Prezesa Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa - branża deweloperska, a także Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.) oraz jako członek w radach nadzorczych między innymi takich spółek jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Bumar sp. z o.o., Polskie Radio S.A., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Bydgoszczy i innych.

Zasiadał też w radach nadzorczych spółek branży energetycznej takich jak Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk sp. z o.o. w grupie kapitałowej PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Enea Bioenergia sp. z o.o. w Połańcu spółka zależna w grupie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Nadzorował też, jako Dyrektor Biura prace biur prawnych w Stoen S.A. i Telewizja Polska S.A. Posiada również doświadczenie w pracy samorządowej, jako radny miasta Kielce i Prezydent Miasta Kielce.