Aleksandra Libiszowska - Budrewicz

Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Libiszowska - Budrewicz jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia podyplomowe Prawo Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Agile PM Foundation.

W latach 2016-2018 zarządzała departamentem prawnym w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programów unijnych (zarządzała wydziałem prawnym i wydziałem zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę prawną jednostki i wspierając beneficjentów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich). Od 2018 do 2021 roku współpracowała na stanowisku doradcy (counsel) z jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce (współzarządzała praktyką pomocy publicznej i funduszy unijnych, zajmowała się także obszarem prawa zamówień publicznych i obsługą podmiotów z branży energetycznej).

W 2018 roku pełniła funkcję członka Rady Rewizyjnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym). Przez lata prowadziła także działalność gospodarczą (kancelarię prawną), w ramach której zajmowała się obsługą prawną przedsiębiorców. Wykładała w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne oraz na Akademii Leona Koźmińskiego, w ramach studiów Biznes.AI. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.