Adam Lewandowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Adam LEWANDOWSKI, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując tytuł radcy prawnego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w sektorze bankowo-finansowym (PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), a także w branży energetycznej (PGNiG S.A. , PGNiG Termika S.A., PGE Energia Ciepła S.A.), gdzie odpowiadał m.in. za obsługę organów statutowych spółki, zarządzanie obszarem kadr, zakupów i administracji.