Władze

Zarząd

Dominik Wadecki
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 27 czerwca 2023 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Dominika Wadeckiego w skład Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2023 r.

Życiorys

Krzysztof Kryg
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 6 października 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Kryga do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem podjęcia uchwały. Rada Nadzorcza w dniu 15 grudnia 2020 r. powierzyła Krzysztofowi Krygowi, z dniem 16 grudnia 2020 r., funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A. 

Życiorys

 

Rada Nadzorcza