Władze

Zarząd

Dominik Wadecki
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 27 czerwca 2023 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Dominika Wadeckiego w skład Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2023 r.

Życiorys

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 24 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Kryga do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 29 czerwca 2024 r. 

Życiorys

Krzysztof Wrzesiński
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 24 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Wrzesińskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 29 czerwca 2024 r. 

Życiorys

 

Rada Nadzorcza