Raporty EBI

Raporty EBI

 • EBI_1

  07.10.2022, 14:34
  Wdrożenie zasady 1.4 Zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
 • EBI_2

  30.07.2021, 10:43
  Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
 • EBI_1

  25.04.2021, 12:52
  Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
 • EBI_5

  05.08.2020, 14:57
  Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
 • EBI_4

  09.06.2020, 12:24
  Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
 • EBI_3

  04.04.2020, 14:36
  Skład Komitetu Audytu
 • EBI_2

  22.02.2020, 13:00
  Korekta Raportu EBI 1/2020 - uzupełnienie składu Komitetu Audytu
 • EBI_01

  21.02.2020, 17:21
  Uzupełnienie składu Komitetu Audytu
 • EBI_03

  04.07.2019, 12:14
  Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
 • EBI_02

  18.06.2019, 11:36
  Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
 • EBI_01

  09.05.2019, 12:11
  Wdrożenie zasady II.Z.2. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
 • EBI_06

  13.12.2018, 15:40
  Zmiana składu Komitetu Audytu
 • EBI_05

  29.11.2018, 15:38
  Uzupełnienie składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
 • EBI_04

  25.04.2018, 15:37
  Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
 • EBI_03

  09.04.2018, 17:49
  Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
 • EBI_02

  13.03.2018, 09:56
  Wdrożenie zasady II.Z.3. i II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
 • EBI_01

  20.10.2017, 12:50
  Powołanie Przewodniczącego i zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
 • EBI_02

  25.01.2016, 12:00
  Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
 • EBI_01

  22.01.2016, 12:00
  Zmiana składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
 • EBI_01

  12.03.2014, 12:00
  Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN) na GPW
 • EBI_01

  13.06.2013, 12:00
  Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji
 • EBI_01

  10.05.2012, 12:00
  Zmiana składu Komitetu Audytu
 • EBI_01

  30.06.2011, 12:00
  Przestrzeganie "Dobrych praktyk spółek giełdowych" w zakresie praktyk stosowanych przez akcjonariuszy - praktyka nr 4.6. i praktyka nr 4.9.