Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Ład korporacyjny (ang.  corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Zasady ładu korporacyjnego spółek notowanych w Polsce opracowane zostały przez organizatora obrotu. Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW  – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021).

Od 1 lipca 2021 r. Spółka stosuje nowe zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021). Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego  https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021.

 

O pozostałych raportach dotyczących stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych informujemy w zakładce Raporty EBI.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie KOGENERACJI S.A. w latach 2019-2022

 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
 l. osób%l. osób%l. osób%l. osób%
Kobiety--------
Mężczyźni2100210021002100
Razem2100210021002100

 

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w latach 2019-2022

 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
 l. osób%l. osób%l. osób%l. osób%
Kobiety222114114114
Mężczyźni778686686686
Razem9100710071007100

 

 

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Spółka nie ustalała dodatkowych reguł dotyczących powyższego zagadnienia.

 

Polityka różnorodności

Działanie na rzecz różnorodności oznacza przyciąganie oraz utrzymanie niezbędnych kompetencji, a także umożliwienie rozwoju osobom utalentowanym bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religie i opinie, orientacje seksualną, czy równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Promując ideę „różnorodności”, KOGENERACJA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników na cztery kwestie, takie jak:

  • równość pozycji kobiet i mężczyzn;
  • różnorodność wiekowa w pracy;
  • równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym;
  • zawodowa integracja niepełnosprawnych.

Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego oraz korzystnego dla wyrażenia potencjału i działania każdego pracownika, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania zdolności do innowacji, a także jest realizacją podjętego zobowiązania do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.