Kontakt dla akcjonariuszy KOGENERACJI

 

 

W przypadku zapytania inwestora Spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni. Spółka udziela odpowiedzi za pośrednictwem kanałów mailowych i telefonicznych.

Pozostałe kontakty

Kontakt dla dziennikarzy      Kontakt dla Klientów     Kontakt korporacyjny