Nadchodzące wydarzenia

Marzec

19

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

Maj

21

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IQ 2024 roku

Wrzesień

10

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku

Listopad

19

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IIIQ 2024 roku