Polityka dywidendowa

Wynik netto (w tysiącach złotych)178 809
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)-822
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)23 463
Dywidenda za rok (w zł/akcja)0,32
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)4 768
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)20
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy25 sierpnia 2022
Dzień wypłaty dywidendy15 września 2022

Wynik netto (w tysiącach złotych)-436
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)26 454
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)77 036
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)101 339
Dywidenda za rok (w zł/akcja)2,7
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)40 230
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)39,7
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy19 września 2018
Dzień wypłaty dywidendy3 października 2018

Wynik netto (w tysiącach złotych)149 156
Dywidenda za rok (w zł/akcja)6,58
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)98 042
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)66
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy20 lipca 2017
Dzień wypłaty dywidendy9 sierpnia 2017

Wynik netto (w tysiącach złotych)141 735
Dywidenda za rok (w zł/akcja)6,25
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)93 125
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)66
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy10 sierpnia 2016
Dzień wypłaty dywidendy30 sierpnia 2016

Wynik netto (w tysiącach złotych)168 490
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)72 868
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)69 284
Dywidenda za rok (w zł/akcja)-
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)-
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)-
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy-
Dzień wypłaty dywidendy-

Wynik netto (w tysiącach złotych)98 314
Dywidenda za rok (w zł/akcja)4,41
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)65 709
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)67
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy14 sierpnia2012
Dzień wypłaty dywidendy28 sierpnia 2012

Wynik netto (w tysiącach złotych)92 962
Dywidenda za rok (w zł/akcja)3,5
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)52 150
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)56
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy22 lipca 2011
Dzień wypłaty dywidendy10 sierpnia 2011

Wynik netto (w tysiącach złotych)103 466
Dywidenda za rok (w zł/akcja)3,5
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)52 150
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)50
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy22 września 2010
Dzień wypłaty dywidendy13 października 2010

Wynik netto (w tysiącach złotych)47 547
Dywidenda za rok (w zł/akcja)2,05
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)30 545
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)64
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy22 września 2009
Dzień wypłaty dywidendy13 października 2009