Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji [szt.]Udział w akcjach [%]Liczba głosów [szt.]Udział w głosach [%]
PGE Energia Ciepła S.A.8 652 17358,078 652 17358,07
OFE PZU „Złota Jesień”1 195 7928,031 195 7928,03
Allianz Polska OFE754 2815,06754 2815,06
Nationale-Nederlanden OFE746 0005,01746 0005,01
Pozostali3 551 75423,833 551 75423,83
Razem14 900 000100,0014 900 000100,00

 

W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsce ( Raport Bieżący 26/2017) i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACJI S.A. stała się właścicielem 50% plus 1 akcja (50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu).

W dniu 14 marca 2018 r. w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. Grupa PGE osiągnęła łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku połączenia transgranicznego przez przejęcie całego majątku spółki Investment III B.V. przez PGE Energia Ciepła S.A., zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 4 września 2018 r., tego samego dnia PGE Energia Ciepła S.A. nabyła 4.807.132 akcji Spółki.