Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68). Zgodnie z wymogami ww. aktów prawnych na stronie udostępnione zostały informacje jawne o działalności spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A m.in. władze, status prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności spółki.

W przypadku informacji publicznych będących w posiadaniu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp do nich możliwy jest na wniosek złożony w formie pisemnej na adres:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

lub złożony drogą elektroniczną na adres e-mail:
kogeneracja@kogeneracja.com.pl

Status prawny:
NIP: 896-000-00-32
REGON: 931020068
KRS: 0000001010
Kapitał zakładowy: 74 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 74 500 000 zł